utorak, 28. veljače 2012.

Stigli spiskovi pripravnika

Kako saznaje portal brcko-24h.com, danas je Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH uputio Vladi Preliminarnu listu lica sa VSS koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH – posloženu prema datumu prijave na evidenciju Zavoda sa napomenama, a vezano za status nezaposlenih lica. Prethodno je provjera za ista lica izvršena u dva odjeljenja Vlade Brčko distrikta, i to u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove i Odjeljenju za javni registar. Lica sa spiska su pozivana od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH da potpišu izjave, odnosno, da dostave potvrdu ili uvjerenja sa PIO/MIO Federacije BiH i PIO RS-a da nemaju ili djelimično imaju radnog staža u VII stepenu stručne spreme (VSS), odnosno u nekom drugom stepenu stručne spreme. U priloženim spiskovima, u koloni "Napomena", za svako lice unesena je određena kvalifikacija koja će poslužiti Komisiji prilikom utvrđivanja i odabira kandidata za obavljanje pripravničkog staža. Očekuje se da će Vlada Brčko distrikta BiH u kratkom roku razmotriti predložene spiskove i usvojiti konačnu listu, kako bi pripravnici što prije počeli odrađivati pripravnički staž. izvor brcko-24h.com

1 komentar: